2397
பாக்டீரியா தொற்று அச்சுறுத்தல் காரணமாக இங்கிலாந்து முழுவதும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள 6 சாக்லெட் வகைகளை திரும்பப் பெறுவதாக உலகப் புகழ்பெற்ற கேட்பரி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. லிஸ்டீரியோ தொற்று என...

2295
உலகம் முழுவதும் நாளை காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு பெல்ஜியத்தில் விருதுகள் பல பெற்ற சாக்லேட் தயாரிப்பாளரான பெர்னார்ட் ஸ்கோபன்ஸ் இதயங்களை கரையச் செய்யும் புதிய காரம், ராஸ்பெரி, உல...BIG STORY