365
சந்திரயான் 3 விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் விண்ணில் ஏவப்படும் என இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.  நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்ய இஸ்ரோ அனுப்பிய ‘சந்திரய...

433
சந்திராயன்-2 திட்டம் 98 சதவீதம் வெற்றி என்பது தம்முடைய கருத்து அல்ல என்றும், அதை ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழு அளித்த மதிப்பீடு என்றும் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார். சந்திராயன்-2 திட்டத்தின் விக்ர...

659
சந்திரயான்-2 விண்கலம் தரையிறங்குவதில் புரிந்து கொள்ள முடியாத பிரச்சினை நடந்துள்ளது என்று மகேந்திரகிரி திரவ உந்தும வளாக இயக்குனர் மூக்கையா தெரிவித்தார். மகேந்திரகிரி இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம்...

1265
சந்திரயான் 2 விண்கலத்தை நிலவின் தென்துருவ பகுதிக்குள் தரையிறக்க முயற்சித்த இஸ்ரோவின் சாதனைக்கு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பான நாசா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது. இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் செயல்பாடுகள் நாசா ...

354
சந்திரயான்-2 திட்டம் 95 சதவீதம் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. இஸ்ரோ அனுப்பிய சந்திரயான்-2 விண்கலத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட விக்ரம் நிலவில் தரையிறங்க ...

700
சந்திரயான் - 2ன் லேண்டருடான தொடர்பை இழந்தாலும், ஆர்பிட்டர் நிலவை வெற்றிகரமாக சுற்றி வருவதால், சந்திரயான் - 2 திட்டம் 95 சதவீதம் வெற்றியடைந்துள்ளதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். நிலவில் ...

751
சந்திரயான் 2 விண்கலத்தின் நிலவு சுற்றுவட்டப்பாதை 3வது முறையாக வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. நிலாவின் தென்துருவப் பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஜூலை மாதம் 22 ஆம் தேதி விண்ணி...