1583
கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா நகரத்திலுள்ள ஸ்ரீரங்கப்பட்டின பகுதியில் தசரா பண்டிகையின் கொண்டாட்டம் களை கட்டிய நிலையில் வாத்திய இசை மற்றும் பட்டாசு சத்தம் கேட்டு ஹவுடா பல்லக்கை சுமந்து வந்த யானை ஒன்று மி...BIG STORY