2234
நேபாளத்தில் உள்ள மனாஸ்லு மலையில் இன்று மீண்டும் மிகப்பெரிய அளவில் பனிச்சரிவு ஏற்பட்டது. 8,163 மீட்டர் உயரமுள்ள உலகின் 8-வது உயரமான மலையான மனாஸ்லு மலையில் ஒரே வாரத்தில் 2-வது முறையாக பனிச்சரிவு ஏற்...BIG STORY