2419
உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்தில் தனிஉரிமை பாதுகாப்பு வசதியுடன் கூடிய 'BharOS' இயங்குதளத்தை தனியார் நிறுவனத்தின் பங்களிப்புடன் சென்னை ஐஐடி உருவாக்கி உள்ளது. சென்னை கிண்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அ...BIG STORY