1009
கங்கை நதியை தூய்மைப்படுத்தும் திட்டத்தை மேம்படுத்த, உலக வங்கி சுமார் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 50 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களின் வாழ்வாதாரமாக உள்ள கங்கை நதியின் மாசுபாட...