1832
தாய்லாந்தில் 6 கோடியே 60 லட்சம் ஆண்டுகள் முன் வாழ்ந்ததாக கூறப்படும் கடல்வாழ் உயிரினத்தின் எச்சங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். பாங்காக்கில் உள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தின் அருகே நடைபாதையில் ப...