3553
உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் ஏ.டி.எம் இயந்திரத்தில் இருந்து 200 ரூபாய் போலிநோட்டுகள் வந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. அமேதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் ஏடிஎம்-மில் பணம் எடுத்தபோது, புதுநோட்டுகளாக வந்த 200 ரூபாய் த...BIG STORY