6952
சேலத்தில் பெரியார் சிலை முன்பு வைத்து மாலை மாற்றி காதல் ஜோடி ஒன்றுக்கு சுயமரியாதை செய்து வைக்கப்பட்ட நிலையில் அந்தப்பெண்ணின் கழுத்தில் ஏற்கனவே மஞ்சள் தாலி இருந்ததை கண்டுபிடித்ததால் அவர் கண்ணீர் விட...BIG STORY