32096
 சந்திரயான் 3 விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து பிரக்யான் ரோவர் நிலவின் மேற்பரப்பில் தரையிறங்கிய வீடியோவை இஸ்ரோ தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. நிலவின் தென் துருவத்தில், விக்ரம் லேண்டர் கருவி க...BIG STORY