318
நீட் விண்ணப்பப் படிவத்தில் ஓ.பி.சி என மாணவர் தவறாக குறிப்பிட்டிருந்தை எஸ்.சி.யாக மாற்றம் செய்து, எஸ்.சி பிரிவில் தர வரிசையை சேர்க்க வேண்டுமென தேசிய தேர்வு முகமைக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தர...