832
மேற்கு ஆப்ரிக்க நாடான கபோனில் ராணுவத்தினர் புரட்சி மூலம் ஆட்சியை கைபற்றியுள்ளனர். இதையடுத்து அந்த நாட்டின் அதிபர் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ராணுவம் அறிவித்துள்ளது. தலைநகர் லிப்ரெவெல்லியி...BIG STORY