​​ ஜப்பானில் நின்றால் ரோபோ, மடங்கினால் கார் எனும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொழில்நுட்பம்
Polimer News
Polimer News Tamil.
Advertisement
ஜப்பானில் நின்றால் ரோபோ, மடங்கினால் கார் எனும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொழில்நுட்பம்

Published : Apr 26, 2018 5:28 PM

ஜப்பானில் நின்றால் ரோபோ, மடங்கினால் கார் எனும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொழில்நுட்பம்

Apr 26, 2018 5:28 PM

ஜப்பானில் நின்றால் ரோபோ, மடங்கினால் கார் எனும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொழில்நுட்பத்தை ரோபாடிக் எஞ்சினியர்ஸ் செய்து அசத்தியுள்ளனர். 12 அடி உயரமுள்ள ரோபோவானது 2 பேரை தனக்குள் சுமந்து கொண்டு மணிக்கு 30 கிலோ மீட்டர் நடக்கக் கூடியது. அதே ரோபோ ஒரே நிமிடத்தில் தம்மை மடக்கிக் கொண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் காராக உருவெடுக்கிறது. இரண்டு பேர் அமரக்கூடிய ரோபோ மற்றும் காரை கேளிக்கைப் பூங்காக்களில் காட்சிப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.