254
கோவையைச்சேர்ந்த 6 வயது சிறுமி பிரகதி சிலம்பாட்ட போட்டியில், இரு தங்கம் மற்றும் ஒரு வெள்ளி என மூன்று பதக்கங்கள் வென்று  உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றதுடன், 6 வயதில் இந்த சாதனை நிகழ்த்திய உலகின் மு...