3697
நாட்டின் முதல் பெண் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி கிரண் பேடி என்பது பலருக்கும் தெரியும். ஆனால், நாட்டின் முதல் பெண் போலீஸ் நிலையம் எதுவென்று கேட்டால் சட்டென்று பதில் வராது. ஏனென்றால், 48 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந...