3085
காபூலில்  வங்கிகள் திறக்கப்பட்டதால் பணம் எடுப்பதற்காக மக்கள் ஆர்வத்துடன் காத்து நின்றனர்.காபூலை தாலிபன்கள் கைப்பற்றிய கடந்த 15 ஆம் தேதி வங்கிகள் மூடப்பட்டன. அவற்றில் சில வங்கிகள் நேற்று திறக்...BIG STORY