3871
சென்னை கமலாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தான் கட்டியிருக்கும் ரஃபேல் வாட்சின் பில்லை அண்ணாமலை வெளியிட்டார். இந்தியாவில் உள்ள 2 ரபேல் வாட்ச்சுகளில் ஒன்று தன்னிடம் உள்ளது என்று கூறிய அண்ணாமலை, விலை...