17719
கடந்த 1962-ம் ஆண்டு சீன போருக்கு பிறகு, மீண்டும் இந்தியாவுக்கும் கம்யூனிச வல்லரசுக்குமிடையே உறவு சீர்குலைந்து கிடக்கிறது. அதே போல, கொரோனா பரவலுக்கு பிறகு, அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் மோதல் முட்ட...BIG STORY