10094
சூயஸ் கால்வாயின் குறுக்கே தரைத்தட்டிய கப்பலை மீட்க ஒருவாரக் காலமாக போராடிய நிலையில் சிலர் கப்பல் மீட்பதற்கு எளிய வழிமுறைகள் இதோ என்று மீம்ஸ் போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர். சர்வதேச வர்த்தகத்தில் முக...BIG STORY