3715
மார்ச் 31க்கு பிறகு பிஎஸ் 4 வாகனங்கள் விற்கப்பட்டிருந்தால், அதை பதிவு செய்யக் கூடாதென உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் காற்று மாசை குறைக்கும் வகையில் ஏப்ரல் 1 முதல் பிஎஸ் 4 வாகனங்கள் ...