1209
பைசர் நிறுவனத்தின், தடுப்பூசியை சேமித்து வைப்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் என மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  கொரொனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான, தேசிய சிறப்பு குழுவின் தலைவர் வி...