1612
பெரிய அளவிலான வன்முறைகளை தவிர்க்கும் பொருட்டே ஹத்ராஸ் இளம்பெண்ணின் உடல் நள்ளிரவில் தகனம் செய்யப்பட்டதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் உத்தரப் பிரதேச அரசு தெரிவித்துள்ளது. இளம் பெண் உடலை தொடர்ந்து வைத்திருந்...

1480
தொழிலாளர் சட்டத்தில் இருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கும் அவசரச் சட்டத்துக்கு உத்தரப்பிரதேச அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பொருளாதாரப் பாதிப்பைக் குறைக்கத் தொழில் நடவடிக்கைகளைப் பழைய நிலைக்குக் க...