1063
ஆப்கானிஸ்தான் பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் படிக்க தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து, மேற்கு காபூலில் பெண்கள் போராட்டத்தில்ஈடுபட்டனர். தலிபான்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியதிலிருந்து பெண்கள் மற்றும் சி...BIG STORY