6196
அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தில் நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த டெஸ்லா கார் ஒன்று, திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து, அதிவேகமாக சென்று கொலம்பஸ் மாநாட்டு மையத்தின் கண்ணாடி சுவற்றை உடைத்து உள்ளே புகுந்த...

7162
லித்தியம் பேட்டரி சந்தையில் சீனாவின் ஆதிக்கத்திற்கு முடிவுகட்டி, இந்தியா முன்னணிக்கு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது. பூமியின் மேலோட்டில் 0.002 சதவீதம் என்ற அளவுக்கு மட்டும...