2013
தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்குக் குறைந்த விலையில் சிமென்ட் வழங்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகத் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார். அரசின் டான்செம் சிமென்ட் ஒரு மூட்டை 360...