2791
ஆர்டிக் பிராந்திய விவகாரத்தில், ரஷ்யாவை எச்சரிக்கும் விதமாக, அமெரிக்கா, தனது குண்டுவீசும் போர் விமானங்களை, நார்வேயில் நிலைநிறுத்த உள்ளது. ஆர்டிக் சர்வதேச வான்பரப்பு மற்றும், வடமேற்கு கடற்பிரதேசங்...

16402
கொள்ளை நோயாகப் பரவி, பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது, கொரோனா நோய்த் தொற்று. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் கால நிலைக்கு ஏற்ப வடிவத்தை மாற்றி மக்களைக் கொல்கிறது கொரோனா. மக்கள் கதவுகளை அடைத்துக்கொண்...BIG STORY