1631
மகாராஷ்டிரத்தில் கனமழையால் நாசிக்கில் கோதாவரி ஆற்றில் கரைபுரண்டு வெள்ளம்பாய்வதால் கரையோரமுள்ள கோவில்கள் தண்ணீரால் சூழப்பட்டுள்ளன. மகாராஷ்டிரத்தின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் மராத்வாடா பக...