2674
2023-ஆம் ஆண்டில் எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்கலம் மூலம் நிலவுக்கு சுற்றுலா செல்ல உள்ள ஜப்பான் கோடீஸ்வரர் Yusaku Maezawa, முன்னோட்டமாக சென்ற 12 நாள் விண்வெளி பயணத்தை முடித்து பூமி திரும்பினார். ...BIG STORY