1273
பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் மகன் மன்னர்மன்னன் உடலுக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி, சட்டமன்ற சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து, அமைச்சர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர். பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் ஒரே மைந்தரும் தமிழறிஞரும் விடுதல...