1791
டெல்லியில் நடைபெற்ற 6வது செரோ சர்வே பரிசோதனையில் 100க்கு 97 பேருக்கு உடலில் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல்-ஆன்ட்டி பாடிஸ் இருந்ததாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தடுப்பூசி , முன்னெச்சரிக்கை போன்ற காரணங்களால...

1865
கொரோனா பரவலின் நிலை எவ்வாறு உள்ளது, அது அதிகரிக்கும் போக்கில் உள்ளதா, குறையும் போக்கில் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிவதற்கான சீரோ ஆய்வு மும்பையில் முதல் கட்டமாக நடத்தப்பட்டுள்ளது. உடலில் நோய் எதிர்ப்பு...



BIG STORY