4351
இரண்டு மாடிக்கு மேல் கட்டப்படும் கட்டிடங்களில் கட்டாயம் லிப்ட் வசதி செய்ய வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை ஆணையிட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் அணுகும் வகையில் தடை...BIG STORY