1309
அண்டார்க்டிகாவில் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 3வது முறையாக கடல் பனி மிகக் குறைந்த அளவை எட்டியுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து உள்ளனர். கடந்த ஆண்டை விட நடப்பாண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் கடல் மட்டம் கடுமையான வீழ்...

9636
1990 ம் ஆண்டுகளின் மத்திய காலகட்டத்தை விடவும் தற்போது பனி வேகமாக உருகி வருவதாகவும், இதே நிலை நீடித்தால் கால நிலை மாற்றம் ஏற்பட்டு புவியின் வெப்ப நிலை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு உயரும் என்றும் இதனால் மோ...BIG STORY