2577
அறிவியல் திறனறிவு தேர்வை இந்த ஆண்டு இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் நடத்த அனுமதி அளித்துள்ள  சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அடுத்த ஆண்டு மாநில மொழிகளிலும் அதை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 60 சதவிக...BIG STORY