6643
விண்வெளியில் பூமியைப் போன்று 2 கோள்கள் இருப்பதை நாசா ஆய்வு மையம் கண்டுபிடித்து அதன் புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த இரண்டு கோள்களும் மிகவும் அதிக வெப்பம் கொண்டவையாக இருக்கும் என்றும் ...BIG STORY