1485
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா தனது எரிசக்தி தேவையில் 50 சதவீதத்தை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம் பூர்த்தி செய்யும் என மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தெரிவித்துள்ளார். பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் புவி ...BIG STORY