3148
நாட்டிலேயே கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மகாராஷ்டிரத்தில் சிவப்பு மண்டலத்தைத் தவிர மற்ற பகுதிகளில் பேருந்துப் போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது. நான்காம் கட்ட ஊரடங்கில் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்...

12252
நாடு முழுவதும் 130 மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலத்தில் உள்ளதாகவும், 284 மாவட்டங்கள் ஆரஞ்ச் மண்டலத்தில் உள்ளதாகவும், 319 மாவட்டங்கள் பசுமை மண்டலத்தில் உள்ளதாகவும் மத்திய நலவாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது. ...

1681
கொரோனா வைரஸ் கடந்த சில வாரங்களில் அதிக மாவட்டங்களில் பரவியிருந்தாலும், அதிகப் பாதிப்புக்குள்ளான சிவப்பு மண்டலங்களில் மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 129ஆகக் குறைந்துள்ளது. மார்ச் 25ஆம் தேதி முதல் 3 வாரங்க...

5763
இந்தியாவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்கள் தொகையைக் கொண்ட 170 மாவட்டங்கள் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட சிவப்பு மண்டலத்தில் உள்ளன. இந்தியாவில் மொத்தம் 730 மாவட்டங்கள் உள்ளன. இதில், 20 மாநிலங்கள், 5 ய...