3771
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் சைவ உணவகத்தில் பார்சல்  சாப்பாட்டில்  எலி தலை இருந்த சம்பவத்தில் ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் உணவகம் மூடப்பட்டது. ஆரணி டவுன் பகுதியில் இயங்கி வந்த தனியார் சைவ...BIG STORY