3346
சுவர்களில் சிறுநீர் கழித்தால் , கழிப்பவர் மீதே மீண்டும் திருப்பி அடிக்கும் வகையிலான நவீன பெயிண்ட் ஒன்று லண்டனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழிக்கும் பழக்கம் லண்டனில் பரப...BIG STORY