3360
அமெரிக்காவில் நடந்த பர்கர் சாப்பிடும் போட்டியில் இரண்டு பேர் 10 நிமிடத்தில் 34 பர்கரை சாப்பிட்டு சாதனை படைத்தனர். வாஷிங்டன் மாகாணத்தில் பர்கர் சாப்பிடும் போட்டி ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ...