4577
கொரோனா காலகட்டத்திற்குப் பிறகு வங்கிகளிடம் இருந்து தனிநபர் கடன் பெறுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. கடன் கொள்கை மற்றும் கடனாளிகள் தேர்வில் வங்கிகள் மிகவும் இறுக்கமான அணுகுமுறையை க...



BIG STORY