700
போப் பிரான்சிஸின் தனிப்பட்ட மருத்துவர் கொரேனாவுக்கு உயிரிழந்தார். ஃபேப்ரிஸியோ சாக்கோர்ஸி (Fabrizio Soccorsi) என்ற அவர் கடந்த 2015ம் ஆண்டு முதல் போப்பின் தனி மருத்துவராக நியமிக்கப்பட்டு பணியாற்றி வ...BIG STORY