2922
தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை போக்க ஆஸ்திரேலியாவில் நிரந்தர குடியேற்ற எண்ணிக்கை 35 ஆயிரத்தில் இருந்து ஒரு லட்சத்து 95 ஆயிரமாக உயர்த்துவதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் வேலையில்லாத விகி...BIG STORY