1160
அமெரிக்காவில் காட்டுத்தீயால் வாழ்விடத்தை இழந்த அணில், ஒற்றை நிலக்கடலைக்காக கைகூப்பி நிற்கும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. ஒரேகான் மாகாணத்தில் கடந்த மாதம் பற்றி எரிந்த காட்டுத் தீயால் அணில் ஒன்று தனது வ...