1985
பாகிஸ்தானில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பில் இம்ரான் கான் ஆட்சி கவிழ்ந்த நிலையில் புதிய பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கு திங்கட்கிழமையன்று நாடாளுமன்றம் கூட உள்ளது. அந்நாட்டின் பிரதமர் ...BIG STORY