3535
500 ஆண்டுகள் பழமையானது என்று கருதப்படும் 60 அடி உயரமான கோயில் ஒன்று ஒடிசாவில் ஓடும் மகாநதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 1933 ல் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் இந்த கோயில் ஆற்றில் மூழ்கியதாக கூறப்படுகிறது. ந...