5132
நிவர் புயல் காரணமாக கப்பல்களில் இருந்து தூக்கி வீசப்பபட்ட நிலக்கரித் துண்டுகள் கரை ஒதுங்கி வருவதால் அவற்றை சேகரித்து வட சென்னை மக்கள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். சென்னையில் கடந்த 25- ஆம் தேதி&nbsp...BIG STORY