1920
இங்கிலாந்தில் பிரதமர் பதவிக்கான தொலைக்காட்சி விவாதத்தை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருந்தவர் திடீரென மயங்கி விழுந்ததால், சிறிது நேரம் விவாதம் தடைப்பட்டது. போரிஸ் ஜான்சன் ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், ஆளும...BIG STORY