2114
பின்லாந்தில் நடைபெறும் உலகத் தடகளப் போட்டியில் இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 89 புள்ளி 3 மீட்டர் தொலைவுக்கு ஈட்டி எறிந்து தனது முந்தைய சாதனையை முறியடித்துப் புதிய தேசியச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இவர்...BIG STORY