2006
மும்பையில் ஜூலை 15ம் தேதி வரை 144 தடையுத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய சேவைகள், மருத்துவ அவசர சேவைகளுக்கு மட்டும் அனுமதியளிக்கப்பட்டு இதர நடமாட்டம் தடை செய...