34992
மூன் லைட்டிங் என்றழைக்கப்படும், இரண்டு நிறுவனங்களில் ஒரேசமயத்தில் பணியாற்றிய குற்றத்திற்காக, 300 ஊழியர்களை விப்ரோ நிறுவனம் பணி நீக்கம் செய்துள்ளது. இந்தியாவின் முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்றா...BIG STORY